W ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” przygotowaliśmy lokalne organizacje pozarządowe do budowania trwałych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym współpracy finansowej. Chcesz poznać mechanizmy, które można stosować w ramach tej współpracy?

Dowiedz się więcej: