O projekcie „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. umożliwiła polskim samorządom zlecanie prowadzenia konkursów dotacyjnych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom. Takie rozwiązanie, zwane powszechnie regrantingiem, choć bardzo dla samorządów korzystne, jest jeszcze w Polsce mało znane. Z tego powodu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów i organizacji pozarządowych, rozpoczęła realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”, którego celem jest upowszechnienie regrantingu wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Projekt realizowany był w partnerstwie z samorządami doświadczonymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz Gminą Miasto Biłgoraj, a także z partnerami regionalnymi: Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA” oraz Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A.

Czego dotyczył Projekt?

W ramach Projektu wypracowany został modelowy mechanizm regrantingu, obejmujący wszystkie istotne działania związane z regrantingiem, począwszy od planowania zadań publicznych, przez przeprowadzenie konkursów, po ocenę skuteczności i efektywności ich realizacji. Model otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Po zakończeniu fazy testowania, model ten upowszechniany będzie wśród jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w całej Polsce.

 

Kto brał udział w Projekcie?

W fazie testowania modelowego mechanizmu regrantingu udział wzięło 8 jednostek samorządu terytorialnego z dwóch województw:

I. Województwo lubelskie:

• Gmina Adamów (powiat łukowski)

• Gmina Biłgoraj

• Miasto Biłgoraj

• Powiat Janów Lubelski

II. Województwo warmińsko – mazurskie:

• Powiat Bartoszycki

• Miasto Ełk

• Powiat Nidzicki

• Gmina Pisz

Jak wyglądała faza testowania produktu?

Testowanie modelowego mechanizmu regrantingu prowadzone było w ww. samorządach w okresie od września 2012 r. do lutego 2014 r.

Test mechanizmu odbywał się na podstawie „Modelu regrantingu” – wstępnej wersji Podręcznika regrantingu, stanowiącego finalny produkt niniejszego projektu. W „Modelu” uwzględnione zostały następujące etapy wprowadzania mechanizmu regrantingu:

 

Operatorzy regrantingu

W każdej jst biorącej udział w projekcie po cyklu warsztatów przygotowujących wybrani zostali operatorzy regrantingu – organizacje pozarządowe, których zadaniem było przygotowanie, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie i dokonanie ewaluacji lokalnego konkursu grantowego na realizację zadań publicznych. Operatorami regrantingu zostali:

Woj. lubelskie:

– w gminie Adamów – Lubelski Ośrodek Samopomocy

– w gminie oraz mieście Biłgoraj – Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

– w powiecie janowskim – Lokalna Grupa Działania „Leśny krąg”

Woj. warmińsko-mazurskie:

– w powiecie bartoszyckim – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

– w Ełku – Stowarzyszenie Adelfi

– w powiecie nidzickim – Nidzicki Fundusz Lokalny

– w gminie Pisz – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

 

PODRĘCZNIK REGRANTINGU

Na postawie doświadczeń płynących z fazy testowania produktu, a także doświadczeń Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracującej z ponad 60 organizacjami, stosującymi regranting (m.in.: fundusze lokalne i Ośrodki „Działaj Lokalnie”) przygotowany został „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce„, składający się z dwóch części:

„Część pierwsza: Model regrantingu wraz z instrukcją stosowania” [pobierz .pdf]

okladka_1

„Część druga: Użyteczne wzory i przykłady dokumentów” [pobierz .pdf]

okladka_2

Podręcznik uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

FILM

spot:

wersja długa:

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

Dorota Stronkowska, d.stronkowska@filantropia.org.pl

Marzena Kacprowicz, m.kacprowicz@filantropia.org.pl

stopka