Kontakt

Stanisław Głąbski

koordynator projektu

tel. (22) 622 01 22 wew. 24

s.glabski@filantropia.org.pl