Rekrutacja

Uwaga! Rekrutacja na szkolenia została zakończona. Lista zakwalifikowanych organizacji jest dostępna w zakładce „Uczestnicy”.


 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z partnerami lokalnymi w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i obejmują stosowanie następujących mechanizmów współpracy:

 • inicjatywa lokalna,
 • małe granty,
 • dotacja inwestycyjna,
 • regranting,
 • umowy wieloletnie,
 • pożyczki, gwarancje, poręczenia,
 • budżet obywatelski,
 • zamówienia publiczne.

W trakcie szkoleń doświadczeni trenerzy przekażą uczestnikom wiedzę na temat tworzenia i działania tych mechanizmów, korzyści wynikających z ich stosowania, pokażą także konkretne przykłady samorządów, które efektywnie stosują te instrumenty współpracy finansowej. Uczestnicy szkoleń będą mogli również zapoznać się z modelem regrantingu wypracowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach:

 • będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowych, bezpłatnych szkoleniach, organizowanych w pięciu lokalizacjach przez Akademię wspólnie z pięcioma Ośrodkami Działaj Lokalnie;
 • otrzymają, także bezpłatnie, podręcznik regrantingu oraz materiały szkoleniowe, obejmujące wszystkie pozostałe mechanizmy współpracy finansowej.

Każda z organizacji zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach zobowiązana jest do:

 • delegowania dwóch osób, które będą uczestniczyć w szkoleniach,
 • pokrycia kosztów ich przejazdu na szkolenia,
 • podzielenia się wiedzą pozyskaną na szkoleniach z przedstawicielami co najmniej jednego samorządu gminnego lub powiatowego i podjęcia z tym samorządem współpracy w zakresie wdrożenia co najmniej jednego z omawianych w trakcie szkoleń mechanizmów współpracy finansowej.

Najskuteczniejsze organizacje, które podejmą współpracę z samorządami, otrzymają wsparcie doradców i ekspertów Akademii w zakresie wypracowania i wdrożenia mechanizmów współpracy.

Szkolenia odbywać będą się pomiędzy listopadem 2016 roku a styczniem 2017 roku, a wsparcie doradcze dla organizacji we współpracy z samorządami będzie dostępne w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku. Terminy szkoleń zostaną ustalone przez poszczególne Ośrodki Działaj Lokalnie w porozumieniu z uczestnikami.

Podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny będzie w okresie od 15 września do 14 października 2016 roku.

Organizacja chcąca wziąć udział w szkoleniach musi wybrać jeden i tylko jeden z pięciu Ośrodków Działaj Lokalnie – organizatora szkolenia, klikając na odpowiedni link zamieszczony poniżej. Pod tym linkiem znajduje się odpowiedni formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

 1. Fundacja Fundusz Lokalny SMK: https://goo.gl/forms/Gyi6z9lkis3iSDkp2
 2. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu: https://goo.gl/forms/YZAMpITKfduRC29i1
 3. Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu: https://goo.gl/forms/mi3yTY8a1rz415ED3
 4. Fundacja Nauka Dla Środowiska: https://goo.gl/forms/BIp3yil2B5l6AJB13
 5. Fundacja Pokolenia: https://goo.gl/forms/76RdPQWglkqy7hci1

 

Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym będą podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniach. Kwalifikacji dokona Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w oparciu o opinie ekspertów, biorąc pod uwagę:

 • dotychczasową aktywność organizacji, w tym w zakresie współpracy z samorządami,
 • jej potencjał i możliwości współpracy z samorządem we wdrażaniu mechanizmów finansowych będących przedmiotem szkoleń,
 • doświadczenia w zakresie współpracy z samorządami uczestników szkoleń,
 • propozycje dotyczące samorządów, z którymi organizacja zamierza współpracować po zakończeniu szkoleń.

Akademia zakwalifikuje do udziału w szkoleniach po 10 organizacji pozarządowych w każdej lokalizacji. Dodatkowo wybrane zostaną po 2 organizacje w każdej lokalizacji jako uczestnicy rezerwowi. Będą oni mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach w sytuacji, w której przedstawiciele zakwalifikowanej dziesiątki organizacji nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniach. Od decyzji Akademii nie przysługują odwołania.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na opisane wyżej warunki udziału w szkoleniach i wdrażaniu we współpracy z samorządami mechanizmów współpracy finansowej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami wybranego przez Państwa Ośrodka Działaj Lokalnie:

 1. Fundacja Fundusz Lokalny SMK: Stanisław Baska, e-mail: stachbas@poczta.onet.pl, tel.: 607 560 016
 2. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej: Wojciech Zych, e-mail: w.zych@opiwpr.org.pl, tel.: 501 837 646
 3. Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu: Paweł Werbowy, e-mail: pwerbowy@dkb.info.pl, tel.:609 606 160
 4. Fundacja Nauka Dla Środowiska: Piotr Jaśkiewicz, e-mail: piotr.jaskiewicz@ndsfund.org, tel.: 694 807 564
 5. Fundacja Pokolenia: Artur Rajkowski, e-mail: arajkowski@fundacjapokolenia.pl, tel.: 791 939 395

lub z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce: Stanisław Głąbski, e-mail: s.glabski@filantropia.org.pl, tel.: 22 622 01 22 wew. 24