Uczestnicy

Wyniki rekrutacji organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniach w zakresie stosowania regrantingu i innych instrumentów współpracy finansowej:

organizator szkolenia: Dębicki Klub Biznesu

ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1 Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”
2 Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów PROM
3 Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
4 Stowarzyszenie Giganci – łamiemy stereotypy
5 Stowarzyszenie KRIS – Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo
6 Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Dębicy
7 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”
8 Pro Europae Bono
9 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie
10 Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej

LISTA REZERWOWA:
1 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”
2 Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej
3 Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie „ŚRUBY”
4 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”

organizator szkolenia: Fundacja Nauka Dla Środowiska

ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1 Fundacja Witryna Kultury
2 Świdwińskie Stowarzyszenie „AMAZONKA”
3 Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Zatorze w Wałczu
4 Stowarzyszenie Nie Czekaj
5 Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek
6 Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci , Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i
Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD „Drużyna Ananasów i Przyjaciele”
7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zarząd Oddziału Powiatowego Wałcz
8 STOWARZYSZENIE „ATUT”
9 Fundacja Inicjatyw Obywatelskich i Integracji Społecznej „JEDNOŚĆ”
10 Fundacja Inicjatywa Społeczna FIS

LISTA REZERWOWA:
1 Fundacja Pod Aniołem

organizator szkolenia: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1 Stowarzyszenie Razem Dla Leszczkowa
2 Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z GÓRKI”
3 Fundacja „Róża Wiatrów” Innowacji Społecznych
4 Stowarzyszenie Karuzela
5 Stowarzyszenie „Wspólne Dąbie”
6 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
7 Stowarzyszenie Razem dla Obrazowa
8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki
9 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wnorów
10 Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

LISTA REZERWOWA:
1 Stowarzyszenie”Kobiety Łopuszna”
2 Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
3 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie

organizator szkolenia: Fundacja Pokolenia

ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1 Fundacja Sport na Zdrowie
2 Fundacja Dla Was
3 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”
4 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych All Art
5 Fundacja Strefa Mocy
6 Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Miasta Krynica Morska
7 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo
8 Fundacja Rodzina na Fali
9 Fundacja Edukacji i Działań Społecznych
10 Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

LISTA REZERWOWA:
1 Pomorska Federacja Sportu
2 Zwiazek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum
3 Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

organizator szkolenia: Fundacja Fundusz Lokalny SMK

ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”
2 Fundacja Grupa Nowolipie -Uskrzydleni
3 Stowarzyszenie „WSPIERAMY RODZINY”
4 Stowarzyszenie Mieszkańców oraz Sympatyków Ostrowa i Ziemi Przemyskiej ADSUM
5 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „Nie tylko dla siebe”
6 Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus
7 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”
8 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ”
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej
10 Stowarzyszenie Animatorów i Trenerów Sportowych

LISTA REZERWOWA:
1 Akademia Zdrowego Stylu Życia KUŹNIA
2 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu